Svenska matematikersamfundets

årsmöte

i Uppsala, fredagen den 17 juni 2016


Svenska matematikersamfundets årsmöte 2016 äger rum i Uppsala, rum 4003 i hus 4 på våning 0 i Ångström, fredagen den 17 juni kl 13.10-19.00.

Om du vill delta i middagen, anmäl intresse till Denis Gaidashev (denis.gaydashev at math.uu.se).Preliminärt program

13.10 - 13.15 Välkomna
13:05 - 17:00 Föredrag och prisutdelning (se nedan)
17:10 - Medlemsmöte
19:00 - Middag

Dagordningen i PDF-format.

Styrelseberättelse för verksamhetsåret 2015/2016.

Föredrag:

Tid Talare Titel
13.10-13:55 Manya Sundström, UmU In the eye of the beholder: A brief look at the aesthetics of mathematics
14.00-14.45 Ulf Persson, Chalmers/GU Presentation av årets Abelpristagare: Andrew Wiles
14:50-15.10 Kaffe och smörgås
15:10-16:55 David Rydh, KTH Modulirum och stackar
16:00-16:30 Henrik Shahgholian, KTH Presentation av årets Wallenbergpristagare: John Andersson
16:30-17:00 Mats Ehrnström, NTNU, Trondheim Presentation av årets Wallenbergpristagare: Erik Wahlén
17:00 - 17:05 Prisutdelning