Kontakt

För att kontakta samfundet är det bäst att skicka e-post till lämplig person i styrelsen.

Organisationsnummer: 817603-0149

Styrelsen

Volodymyr Mazorchuk (ordförande)
Matematiska institutionen
Box 480, 751 06 Uppsala
president@swe-math-soc.se
018-471-3284

Lyudmyla Turowska (vice ordförande)
Matematiska vetenskaper
Chalmers/Göteborgs universitet
412 96 Göteborg
vice-president@swe-math-soc.se
031- 7725341

Thomas Kragh (skattmästare)
Matematiska institutionen
Box 480, 751 06 Uppsala
treasurer@swe-math-soc.se
018-4713211

Olof Svensson (sekreterare)
Institutionen för teknik och naturvetenskap
Linköpings universitet
Campus Norrköping
601 74 Norrköping
secretary@swe-math-soc.se
011-36 32 64

Jana Madjarova (femte ledamot)
Matematiska vetenskaper
Chalmers/Göteborgs universitet
412 96 Göteborg
bm5@swe-math-soc.se
031-772 35 31