Medlem

För att bli medlem eller förnya ditt medlemskap, betala in avgiften på samfundets plusgirokonto 43 43 50-5.

Ange på inbetalningsavin:
Namn
Adress
Institution (om Du arbetar vid någon av landets institutioner för matematik).

Skicka ett e-brev till skattmästaren och sekreteraren med samma information treasurer@swe-math-soc.se och secretary@swe-math-soc.se

Individuellt medlemskap

Årsavgift: 200 SEK
Ständigt medlemskap: 2 500 SEK (engångsinbetalning)
Reciprocitetsmedlem: 100 SEK/år (medlem i matematiskt samfund (i ett annat land) med vilket SMS har reciprocitetsavtal).
Doktorander gratis under två år.

Institutionellt medlemskap

Gymnasieskolor: 300 SEK/år
Matematiska institutioner: Större 8 000 SEK/år, mindre 3 000 SEK/år (Institutionerna får själva avgöra om de är stora eller små)

Som medlem i Svenska matematikersamfundet får du även rabatt på medlemsavgiften i European Mathematical Society (EMS) och betalar €25 istället för €50. För att utnyttja den möjligheten, följ instruktionerna i EMS ansökningsformulär.

Information från SMS

För dem som inte nås av information från SMS via sitt lokalombud finns möjlighet att registrera sin emejladress här. Då kommer informationen också skickas till denna adress.