Om oss

Samfundet, som bildades 1950, har ca 500 medlemmar. Verksamheten drivs av förtroendevalda, oavlönade personer. Samfundets logotyp visar Kochs snöflinga.

SMS är också ett medlemsamfund av the European Mathematical Society (EMS).

Lista över lokalombuden vid universitet och högskolor i Sverige

Blekinge

Claes Jogréus

claes.jogreus@bth.se

Borås 

Jens Wittsten

jens.wittsten@hb.se

Dalarna

Per Wallén 

pwa@du.se

Gävle

Johan Björklund

johan.bjorklund@hig.se

Göteborg

Stefan Lemurell

sj@chalmers.se

Halmstad

Eric Järpe

Eric.Jarpe@hh.se

Jönköping

Fredrik Abrahamsson

fredrik.abrahamsson@ju.se

Karlstad

Niclas Bernhoff

Niclas.Bernhoff@kau.se

Kristianstad

Kristina Juter

Kristina.Juter@hkr.se

Linköping

Anders Björn

anbjo@mai.liu.se

Linköping,

Campus Norrköping

Olof Svensson

olof.svensson@liu.se

Linnéuniversitetet

Joachim Toft

Joachim.Toft@lnu.se

Luleå

Mikael Stenlund

stenlund@ltu.se

Lund

Tomas Persson

tomasp@maths.lth.se

Malmö

Yuanji Cheng

yuanji.cheng@mah.se

Mittuniversitetet

Sam Lodin

sam.lodin@miun.se

Mälardalen

Per Bäck

per.back@mdu.se

Skövde

Stefan Karlsson

stefan.karlsson@his.se

Stockholm, KTH

Maria Saprykina

masha@kth.se

Stockholms universitet

Pavel Kurasov

pak@math.su.se

Umeå

Lars-Daniel Öhman

lars-daniel.ohman@math.umu.se

Uppsala

Andreas Strömbergsson

astrombe@math.uu.se

Högskolan Väst

Patrik Lundström

patrik.lundstrom@hv.se

Örebro

Yang Liu

yang.liu@oru.se